Pomyślny cykl życia budynku zaczyna się jeszcze przed rozpoczęciem prac ziemnych

W nowoczesnym projekcie budowlanym właściwe planowanie gwarantuje, że budynek będzie maksymalnie inteligentny i zrównoważony. Ponieważ budynki stanowią często drugi co do wielkości koszt dla przedsiębiorstw, ważne jest uwzględnienie przyszłych wymagań w zakresie eksploatacji i konserwacji.


 

Inteligentne budynki są planowane na cały cykl ich życia

 
icon-47.png

Właściciele nieruchomości

Ze względu na zaostrzające się przepisy i opinię publiczną, właściciele i użytkownicy nieruchomości coraz częściej zwracają uwagę na wpływ swoich budynków na środowisko.

Inwestorzy

 

Inwestorzy

Inwestorzy poszukują projektów rozwojowych, które są zrównoważone, zanim je sfinansują.

Cykl życia

 

Podejście oparte na cyklu życia

Zastosowanie podejścia opartego na cyklu życia w projekcie budowlanym jest mądrą inwestycją zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej.


 

Wizualizacja projektu z wykorzystaniem modelowania informacji o budynku

 
 

Zrozumieć, jak modelowanie informacji o budynku działa w praktyce:

 
 

W przypadku dużych projektów budowlanych często dziesiątki dostawców pracują jednocześnie nad stale zmieniającymi się, ale współzależnymi planami projektu. Prowadzi to łatwo do rozbieżności, niezadowolenia, opóźnień w realizacji, a być może nawet do wzrostu kosztów. Upewnij się, że nie dojdzie do tego w Twoim projekcie, wdrażając modelowanie informacji o budynku (BIM).

BIM zapewnia cyfrowy model budynku ze wszystkimi jego cechami fizycznymi i funkcjonalnymi. Umożliwia on wizualną interpretację budynku w czasie rzeczywistym, przeprowadzanie symulacji, usprawnienie komunikacji i wcześniejsze rozpoznawanie potencjalnych kolizji.

Wszystkie zaangażowane strony mogą korzystać z tego wspólnego zasobu wiedzy, aby uzyskać informacje o budynku. Stanowi to niezawodną podstawę do podejmowania decyzji w trakcie realizacji projektu, a także w trakcie przyszłej eksploatacji budynku.

 

 

Uzyskaj fachowe wskazówki od zaufanego partnera w cyklu życia produktu

 

Partnerstwo w cyklu życia przynosi korzyści inwestorom, mieszkańcom i samemu budynkowi.

Możesz zaoszczędzić nawet do 30% rocznych kosztów energii i konserwacji, jeśli uwzględnisz je na etapie wstępnego planowania, zamiast pozyskiwać je po zakończeniu budowy. Jesteśmy tego tak pewni, że możemy to nawet zagwarantować.

 

Korzyści wynikające z umów dotyczących cyklu życia produktu:

 • Użytkownicy budynków mają gwarancję takich samych, doskonałych warunków przez cały okres ich użytkowania
 • Zrównoważony rozwój: wspólna odpowiedzialność i nacisk na długi cykl życia
 • Lepsze zarządzanie ryzykiem i obniżenie całkowitego kosztu posiadania
 • Płynne przejście z fazy projektu do fazy utrzymania
 • Jeden partner przez cały cykl życia umożliwia rozwój modelu usług i prawdziwą, długoterminową współpracę
 • Możliwość skupienia się na swoich podstawowych kompetencjach i pozostawienia odpowiedzialności za budynek specjalistom
 • Zapewnia podejmowanie długoterminowych decyzji "najlepszych dla budynku" i umożliwia korzystanie z najlepszych dostępnych technologii i innowacji
 • Przejrzystość w całym łańcuchu projektu
 

Planując budowę, należy w pierwszej kolejności zwrócić się do partnera takiego jak Caverion, który zapewni fachowe doradztwo i niezależny projekt:

 • Doświadczenie w pracy inżynierskiej
 • Znajomość wszystkich dyscyplin technicznych
 • Nowoczesne rozwiązania cyfrowe


Poproś o poradę dotyczącą inwestycji oraz o obliczenie całkowitych kosztów cyklu życia w celu uzyskania przejrzystego i kompletnego całkowitego kosztu cyklu życia (TLCO).

 

Cykl życia budynku i akumulacja kosztów

 
TCLO.jpg
 

 

Przeczytaj więcej: