Inteligentne szpitale są połączone, energooszczędne i zoptymalizowane pod kątem promowania leczenia i dobrego samopoczucia.

Szpital musi być bezpiecznym i funkcjonalnym środowiskiem - dla pacjentów, odwiedzających i specjalistów w dziedzinie opieki zdrowotnej. Nowoczesne rozwiązania budowlane i technologia pomieszczeń czystych kształtują przyszłość naszych szpitali. Pomagają one tworzyć szpitale bezpieczniejsze, bardziej zrównoważone i zdolne do dostosowywania się do zmieniających się potrzeb opieki zdrowotnej. Im lepiej funkcjonuje szpital, tym lepsze są doświadczenia pacjentów, jakość leczenia, bezpieczeństwo i wydajność szpitala.


Inteligentne szpitale przekształcają środowisko

 
Inteligentne szpitale są połączone

Inteligentne i połączone

Tradycyjne szpitale mają swój udział w technologii, ale w inteligentnym szpitalu wszystkie systemy i urządzenia są sensownie i inteligentnie połączone, aby monitorować i dostosowywać się do informacji i warunków w czasie rzeczywistym.

Korzyści dla pracowników służby zdrowia

Korzyści dla pracowników służby zdrowia

Gdy najlepsze technologie służą użytkownikom budynku, pracownicy służby zdrowia mogą skupić się na swoim podstawowym zadaniu: leczeniu pacjentów.

Korzyści dla pacjentów

Korzyści dla pacjentów

Podłączone systemy i urządzenia optymalizują procesy szpitalne i wydajność budynków. Oznacza to większą wydajność i bezpieczeństwo pacjentów oraz warunki sprzyjające procesowi leczenia.


Efekty modernizacji szpitali

 
 • Płynny, skuteczny i bezpieczny przepływ pacjentów
 • doskonałe warunki w pomieszczeniach i doskonała jakość powietrza
 • optymalizacja wydajności energetycznej i efektywności kosztowej
 • Poprawa możliwości chirurgicznych i diagnostyki
 • Możliwość adaptacji przestrzeni do różnych celów
 • Wsparcie dla zdalnej opieki medycznej
 • Systemy krytyczne dla pacjentów i budynku mają wysoki poziom redundancji i nadzoru
 • Wzmocnienie wiarygodności we wszystkich aspektach
Lekarze na korytarzu
 

 

Inteligentne systemy w złożonych środowiskach

 • Inteligentna kontrola dostępu
 • Minimalizacja zakłóceń i przerw w pracy
 • Systemy nadzoru i sygnalizacji pożaru
 • System sygnalizacji włamania i napadu
 • Systemy audiowizualne do alarmowania pacjentów
 • Zaawansowane systemy gazów medycznych
 • Systemy nagłośnieniowe (PA)
 • Systemy wymiany danych i identyfikacji pacjentów
 • Inteligentne systemy zarządzania budynkiem są podstawą funkcjonowania szpitala, zapewniając komfortowe warunki wspomagające powrót pacjentów do zdrowia i gwarantując, że najważniejsze systemy, w tym wentylacja i klimatyzacja, zawsze działają tak, jak powinny.
 • Czujniki kontroli klimatu
  Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (np. energii geotermalnej)
 • Wysokowydajna wentylacja dla środowisk o wysokiej sterylności, na przykład laboratoriów badawczych i sal operacyjnych.
 • Scentralizowane systemy zarządzania oświetleniem
 • Energooszczędne oświetlenie LED sterowane za pomocą czujników światła dziennego i czujników obecności
 

Technologia pomieszczeń czystych

Prowadzenie badań i opracowywanie niezawodnych produktów i rozwiązań przy jednoczesnym przestrzeganiu surowych przepisów wymaga bezpiecznych laboratoriów spełniających najwyższe możliwe standardy. Pomieszczenia czyste zaspokajają potrzebę kontroli zanieczyszczeń w służbie zdrowia, naukach przyrodniczych i innych gałęziach przemysłu.

Osoba pracująca w pomieszczeniu czystym

Co to jest pomieszczenie czyste?

Pomieszczenie czyste umożliwia maksymalną kontrolę nad wybranymi zmiennymi, takimi jak liczba cząstek przenoszonych w powietrzu. Wiele branż wymaga kontrolowanego środowiska procesowego, w którym proces produkcyjny, przepisy lub umowy branżowe wymagają minimalnych poziomów cząstek przenoszonych w powietrzu oraz maksymalnej kontroli temperatury, wilgotności, różnicy ciśnień i przepływu powietrza.

Caverion buduje i obsługuje pomieszczenia czyste zgodnie z normą DIN ISO 14644 i GMP (Good Manufacturing Practice). Nawet w laboratoriach o wysokim poziomie bezpieczeństwa, Caverion może wdrożyć technologię wentylacji do najwyższego poziomu bezpieczeństwa (BSL 4).

Pomieszczenia czyste w wielu gałęziach przemysłu

Pomieszczenia czyste są opracowywane i projektowane dla środowisk o wysokich wymaganiach w zakresie higieny, jakości, elastyczności, trwałości i kosztów cyklu życia. Nasza technologia pomieszczeń czystych jest już stosowana w następujących branżach:

 • biotechnologia
 • badania
 • technologia szpitalna
 • technologia żywności
 • mikrobiologia
 • technologia medyczna
 • technologia genowa i laboratoryjna
 • przemysł farmaceutyczny
Pomieszczenie czyste
 

Inteligentna konserwacja

Zmodernizowane i połączone ze sobą rozwiązania budowlane w pełni wykorzystują zalety inteligentnej konserwacji, zapewniając nieprzerwaną pracę szpitala i jego optymalne funkcjonowanie przez cały okres eksploatacji:

 • Wysoka dostępność usług, gotowość do pracy przez 24 godziny na dobę
 • Wysoce kompetentny, doświadczony w branży personel z głęboką wiedzą techniczną
 • Koncentracja na całkowitym koszcie posiadania oraz całkowita odpowiedzialność za eksploatację i utrzymanie szpitala
 • Działania długoterminowe, takie jak poprawa efektywności energetycznej
 • Minimalne zakłócenia i przerwy dzięki konserwacji opartej na stanie technicznym
 • Przejrzyste i dobrze przedstawione plany konserwacji
icon-64.png

Utrzymanie szpitali różni się od wielu innych nieruchomości, ponieważ zawierają one wiele systemów technicznych, które muszą działać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w każdych warunkach. Duży przepływ pacjentów i koszty operacyjne również wymagają kompleksowego utrzymania nieruchomości.


Przeczytaj więcej: