Budynkami w inteligentnych miastach można zarządzać z dowolnego miejsca

Rozwijające się miasta składają się z tysięcy pojedynczych budynków, od elektrowni po biura, domy i sklepy. Oznacza to, że konserwacja jest przeprowadzana zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem wizyt (niezależnie od tego, czy sprzęt wymaga konserwacji podczas zaplanowanej wizyty, czy nie), a technik jest wysyłany za każdym razem, gdy zostanie uruchomiony alarm. Dzięki podłączeniu technologii budynkowych do zdalnego centrum, gdzie budynek może być monitorowany przez ekspertów systemowych, możemy bardziej efektywnie zarządzać budynkami. Pozwala to obniżyć koszty eksploatacji i konserwacji, zapewniając jednocześnie doskonałe warunki.


Trzy sposoby poprawy wydajności budynku dzięki usługom zdalnym:

 
Poprawa samopoczucia

Poprawa samopoczucia

Usterki lub odchylenia w systemach technicznych mogą być wykrywane i usuwane w zdalnym centrum, zanim użytkownicy odczują (np.) niską jakość powietrza w pomieszczeniach lub wahania temperatury.

Zmniejszenie emisji

Zmniejszenie emisji

Budynki są źródłem nawet 40% naszej całkowitej emisji CO2. Analityka oparta na sztucznej inteligencji oraz monitorowanie w czasie rzeczywistym przez ekspertów ds. energii pomaga zoptymalizować wydajność, a także produkcję i magazynowanie energii.

Efektywność kosztowa

Zwiększenie efektywności kosztowej

Kosztowne wizyty serwisowe można ograniczyć, sprawdzając alarmy z centrum zdalnego i wysyłając specjalistę na miejsce tylko wtedy, gdy jest to konieczne.


 

Usługi zdalne jako część konserwacji zapobiegawczej

82% awarii urządzeń ma charakter losowy, a 20-40% wizyt konserwacyjnych jest nieplanowanych, dlatego potrzebujemy rozwiązania, które w połączeniu z konserwacją zapobiegawczą poprawi wydajność budynku.

Gdy budynek jest podłączony do zdalnego centrum, jego dane są gromadzone i porównywane z tysiącami innych budynków. Automatyczne alarmy informują o wystąpieniu odchyleń, a eksperci ds. technologii monitorują dane w celu wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości. Połączenie inteligentnego reagowania ze zdalnego centrum z prewencyjną konserwacją inteligentnych systemów jest częścią dobrego zarządzania aktywami i pomaga obniżyć koszty cyklu życia.

Pałac we Frankfurcie

 

Główne korzyści

Krótszy czas reakcji oznacza, że większość incydentów można rozwiązać natychmiast po ich wystąpieniu. Szybka reakcja może mieć krytyczne znaczenie np. w przypadku urządzeń wrażliwych na upływ czasu lub temperaturę, a także odgrywa kluczową rolę dla reputacji marki.

Ponad 90% alarmów w budynkach można naprawić zdalnie, bez konieczności wysyłania na miejsce pracownika obsługi technicznej.

Dane porównawcze z tysięcy budynków mogą być wykorzystane do optymalizacji warunków i efektywności energetycznej.

Konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych można zidentyfikować wcześniej i zaplanować je tak, aby zminimalizować ich wpływ na działalność firmy.

Chociaż każda lokalizacja jest monitorowana w sposób unikalny, zasady automatyki budynkowej mogą być stosowane w oparciu o podobne budynki. Regulacje mogą być wprowadzane jednocześnie we wszystkich obiektach.

Budynek może być monitorowany, regulowany i zabezpieczony bez obecności człowieka na miejscu.

 

Sztuczna inteligencja i ekspercka analiza danych dotyczących budynków

Gdy budynek jest podłączony do zdalnego centrum, dane dotyczące budynku mogą być analizowane zarówno przez sztuczną inteligencję (AI), jak i ludzkich ekspertów. Analiza ta pomaga odkryć działania mające na celu podniesienie długoterminowej wartości nieruchomości.

Sztuczna inteligencja jest na przykład przydatna w reagowaniu na popyt, gdzie może określić, w jaki sposób budynek reaguje na zmiany cen i dostępności czystej energii.

Specjalistyczna analiza pomaga odkryć spostrzeżenia dotyczące zarówno optymalizacji codziennej konserwacji, jak i wspierania podejmowania strategicznych decyzji dotyczących całego portfela budynków.

Budynek biurowy Caverion

Zapoznaj się z niektórymi z naszych inteligentnych rozwiązań i usług: