Centra danych zasilają technologię inteligentnych miast

Centra danych to fizyczne obiekty, w których przechowywane i przetwarzane są dane. Ponieważ nasze miasta stają się coraz bardziej inteligentne i połączone, coraz częściej podkreśla się znaczenie bezpiecznych, niezawodnych i trwałych centrów danych. Warunki środowiskowe panujące w centrum danych są ściśle kontrolowane, a wentylacja i chłodzenie odgrywają znaczącą rolę w całkowitym zużyciu energii. Pozostałe (w przeciwnym razie "zmarnowane") bezemisyjne ciepło z centrów danych można odzyskać i wykorzystać w pobliskich budynkach lub w miejskiej sieci ciepłowniczej, a np. panele słoneczne mogą pomóc w generowaniu zielonej energii wykorzystywanej przez centrum danych.

 

Nasze usługi i rozwiązania są częścią nowoczesnych centrów danych:

 
Technologia chmury

 

Technologia chmury

Oparte na chmurze rozwiązania w zakresie technologii automatyki umożliwiają świadczenie takich usług, jak zdalne monitorowanie, zaawansowana analityka oraz optymalizacja kosztów energii i konserwacji. Chmury w inteligentnych miastach to błękitne niebo i zielone centra danych.

Zarządzanie energią

 

Zarządzanie energią

Zarządzanie energią i jej optymalizacja odgrywa kluczową rolę w wydajności i zrównoważonym rozwoju centrum danych, ponieważ aż 75% kosztów operacyjnych centrum danych przypada na energię.

Chłodzenie centrów danych

 

Chłodzenie

Chłodzenie centrów danych może odpowiadać za około 30-50% całkowitego zużycia energii elektrycznej w centrum danych i często stanowi pojedynczy, najbardziej efektywny obszar optymalizacji w centrum danych. Caverion ma ogromne doświadczenie w tym zakresie. 

Przeczytaj więcej: